همکاری با ما


با توجه به برنامه وسیع و گسترده شرکت آرادمانی برای سال یک هزار و سیصد و نود و نه ، کلیه شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های مختلف تولید ، صنعت و تجارت پتانسیل همکاری و به اشتراک گزاری فعالیت ها با  آرادمانی را دارا میباشند .

آرادمانی با اتکا به تجربه طولانی فعالیت های اقتصادی در داخل و خارج کشور و همچنین برخورداری از تیم های کاری آموزش دیده در داخل و خارج کشور تمامی هم خود را معطوف به پشتیبانی از تولید کنندگان داخلی نموده ، سعی و تلاش مینماید تا راه محصولات تولید داخل را به بازارهای منطقه و دنیا هموار نماید .

در صورت تمایل به استفاده از پتانسیل و امکانات گروه مشارکتی کافی ست بعنوان اولین گام پروفایل و اطلاعات شرکت ، تولیدات و خدمات قابل ارایه به بازار که توسط شما انجام میگردد را به آدرس زیر ارسال فرمایید :

info@aradmanigroup.com