صاعقه گیر اکتیو

صاعقه گیر
صاعقه گیر

 

 Lightning arrester-صاعقه گیر – صاعقه – ارستر -ارت-سیستم ارت:

صاعقه گير نيمبوس به دليل داشتن دستگاه تغذيه ، سيگنال هايي با

ولتاژ بالا انتشار کرده و سبب ايجاد يک مسير روبه بالا مي شود که

در نتيجه آن ،شعاع حفاظتي  بيشتر مي گردد .

بايدحداقل 2 متر بالاتر از بلندترين سطح مورد حفاظت باشد .

رابط   : از اين رابط جهت اتصال ميله صاعقه گير

به دکل استفاده مي شود که داراي دو مدل است

يکي برا يCPT 3 و ديگري براي CPT- 1 و CPT-2  .

رابط صاعقه گير ايجاد اتصال الکتريکي بين صاعقه گير و هادي مياني مي کند .

اين رابط مي تواند برروي دکل ، برروي چراغ برق و پايه ها و …. قرار گيرد .