برند سازی

برند سازی
برند سازی

برند – برندینگ – برند سازی Brand – Branding

برندسازی استراتژیک مداوم منجر به یک ارزش ویژه در برند می شود ،

به معنای ارزش افزوده ای است که به محصولات یا خدمات شرکت شما وارد می شود

و به شما اجازه می دهد تا بیشتر از آنچه که محصولات یکسان و بدون مارک سفارش می دهد ،

بیشتر برای برند خود شارژ کنید. بارزترین نمونه این مورد کک در مقابل نوشابه عمومی است.

از آنجا که Coca-Cola یک برند تجاری قدرتمند ایجاد کرده است ،

می تواند محصول بیشتری را برای محصول خود هزینه کند – و مشتریان آن قیمت بالاتر را پرداخت می کنند.