بازاریابی دیجیتالی

بازاریابی دیجیتالی
بازاریابی دیجیتالی


دیجیتال مارکتینگ – digital marketing بازاریابی دیجیتال چیست؟

بازاریابی دیجیتال دیجیتال مارکتینگ – digital marketing

به هر نوع فعالیت بازاریابی اطلاق می شود که هر نوع فناوری دیجیتال

را اعمال می کند. فعالیتهای بازاریابی دیجیتالی شامل انجام تحقیقات

بازار با استفاده از ابزارهای تحقیق دیجیتال مارکتینگ مانند

Google Keyword Planner ، تجزیه و تحلیل عملکرد بازاریابی با استفاده

از نرم افزار تحلیل دیجیتال مانند Adobe Analytics و راه اندازی تبلیغات

نمایش دیجیتال با استفاده از سیستم عاملهای تبلیغاتی دیجیتال مانند

پلتفرم بازاریابی گوگل است. در مقایسه با روشهای تبلیغات سنتی

مانند چاپ ، بیلبوردها و تلویزیون ، بازاریابی دیجیتال در درجه اول مبتنی

بر داده است. امروزه بسیاری از سیستم عامل های تبلیغاتی محبوب

دیجیتال دسترسی به گزارش های کمپین را برای تجزیه و تحلیل داده های جامع فراهم می کنند.