اپلیکیشن کتاب ارت

اپلیکیشن کتاب ارت
اپلیکیشن کتاب ارت

 

 

ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ سیستم اتصال به زمین ( ارتینگ ) جزئی از تاسیسات الکتریکی است

از همین رو برای نیروگاه‌های آنگرید ( متصل به شبکه ) احداث چاه

زمین و سیم‌کشی ارت الزامی است. این نوشته برگرفته از جزوه

وزارت کار درباره سیستم زمین الکتریکی و تجربیات موجود

در سایت شرکت‌های فعال است تا اطلاعات لازم درباره این بخش

از نیروگاه خورشیدی را در اختیار مخاطبین عزیز هورایش قرار دهد.